Matura z języka angielskiego

Matura to jeden z najważniejszych egzaminów dojrzałości jaki czeka nasze dzieci. Przygotowanie do tego egzaminu jest jest łatwe. Nikt nie nauczy się do matury w jeden dzień, tak do sprawdzianu. Przygotowanie do takiego egzaminu wymaga odpowiedniego czasu oraz podręczników, ćwiczeń. W szczególności, jeżeli mówimy o maturze z języka angielskiego. Znajomość języka obcego jest nam bardzo potrzebna. Nawet, jeżeli nie planujemy kariery zawodowej w wielkiej korporacji musimy pamiętać o tym, że język może być nam pomocny w wielu innych sytuacjach. Dobrym pomysłem jest zakup takich podręczników, jak “Express Publishing Matura repetytorium poziom rozszerzony“.

“Express Publishing Matura repetytorium poziom rozszerzony”

Autorami tego podręcznika są Virginia Evans i Jenny Dooley. Ich wiedza sprawiła, że dzięki temu powstał jeden z najlepszych podręczników, który pomoże przygotować się uczniom do matury na poziomie rozszerzonym. Pamiętajmy, że zarówno test pisemny, jak również ustny wymaga bardzo szczegółowej znajomości języka angielskiego. W podręczniku na uczniów czekają zadania zgodne z nową formułą egzaminu maturalnego obowiązującą od 2015 r. Do tego każdy uczeń może liczyć na zgodność tematów oraz materiału leksykalno-gramatycznego ze standardami wymagań egzaminacyjnych. Bardzo ważnym czynnikiem jest fakt dopasowania tego, co znajdzie się na maturze, ponieważ uczniowie wiedzą co będzie ich czekać. Im szybciej zostaną przerabiać poszczególne materiały, tym większa pewność, że będą lepiej do nich przygotowani. W książce znaleźć można również wiele wyrażeń, zwrotów, słówek, które są koniecznością na tym etapie nauki. Książkę można zakupić samodzielnie lub może ona być stosowana na lekcjach w szkole.

“Matura 2015 Repetytorium ZP EXPRESS PUBLISHING”

Autorkami tego podręcznika są te same osoby. Jest to jednak podręcznik, który w dużej mierze dedykowany jest osobom podchodzącym do egzaminu podstawowego. Cały materiał znajdujący się w książce został opracowany zgodnie z nową podstawą programową oraz Informatorem o egzaminie maturalnym z języka angielskiego od roku szkolnego 2014/2015.Ogromną zaletą tego podręcznika są ćwiczenia umożliwiające doskonalenie nowych umiejętności sprawdzanych na egzaminie od 2015 r. Znaleźć można tutaj również różnorodne teksty o interesującej tematyce. Nie można również zapomnieć o powtórkach, które pokazują jaki materiał jest najważniejszy i na co należy zwrócić uwagę przy przygotowaniu do egzaminu maturalnego. Mając taki podręcznik pod ręką każdy uczeń będzie świadom tego co czeka na egzaminie i będzie pewniej do niego podchodził.

Education obraz autorstwa freepik - www.freepik.com